Missie, Visie en MVO

Beach Hotel Noordwijk biedt een uitgebreid en compleet verblijf aan het mooiste strand van Nederland aan. Het zal u als gast aan niets ontbreken, een belangrijk kernpunt van het hotel. Maar daarnaast streven wij ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming (MVO) te zijn, aangevuld met een eigen visie en missie om zowel een service without limits-beleid als een MVO-beleid te voeren. Zo worden de persoonlijke touch, exclusiviteit en hoogstaande kwaliteit op een verantwoorde manier gewaarborgd.

Visie

De wensen en behoeften vanuit de leisure en corporate market zo goed mogelijk benaderen en zo Beach Hotel Noordwijk prominent op de kaart houden als kwaliteitshotel aan het strand met excellente service, leisure faciliteiten en congres- en evenementenfaciliteiten, waarbij Beach Hotel Noordwijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit het oog verliest.

Hoogstaande kwaliteit verpakt in een verantwoord beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De missie, strategie en visie binnen Beach Hotel Noordwijk zijn gericht op het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het MVO-beleid moet hieraan bijdragen. Beach Hotel Noordwijk baseert het MVO-beleid op de onderstaande vier pijlers. Door deze pijlers ontstaat er duidelijkheid, is te zien waar onze prioriteiten liggen en wordt het mogelijk onze ambities te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

1: Milieu en duurzaamheid

Ambitie: Verantwoordelijkheid nemen en streven naar duurzaamheid om de impact van de activiteiten op het milieu te verminderen. Beach Hotel Noordwijk doet er alles aan om de milieudruk te verminderen, mits dit de kwaliteit en service niet in de weg staat. We doen dit op onderstaande gebieden:

·        Duurzame inkoop

·        Besparingen

·        Afvalmanagement

·        CO2 uitstoot

·        Duurzaamheidstraining


2: Commercialiteit en service, kwaliteit

Ambitie: Bewustwording creëren bij de medewerkers en gasten door de keuze te bieden voor (milieu)gezonde producten en een MVO-beleid te voeren dat aansluit op onze bestaande bedrijfsvoering. Hierbij blijven service en kwaliteit ongeschonden ondanks de duurzaamheidsoverwegingen bij iedere besluitvorming. MVO is belangrijk voor Beach Hotel Noordwijk, maar kwaliteit en service ook. Om deze reden geven we de gasten en opdrachtgevers een keuze. We letten op de volgende punten: 

·        Commercialiteit

·        Service en kwaliteit

·        Bewustwording


3: De mens centraal, gast en medewerker

Ambitie: De medewerkers laten blijken dat zij net als onze gasten op elke mogelijke manier centraal staan. Een werkomgeving creëren waarin diversiteit, gezondheid, gelijkheid en tevredenheid centraal staan en waar persoonlijke ambities werkelijkheid kunnen worden. Bij Beach Hotel Noordwijk staan de gasten en de medewerkers centraal. De gasten ontbreekt het aan niets en we proberen hen in alle behoeften te voorzien. Zij staan vanaf binnenkomst tot vertrek centraal. Gastvrijheid is de kern binnen Beach Hotel Noordwijk en hierbij spelen onze medewerkers de grootste rol. We hebben aandacht voor de volgende punten:

·        Diversiteit

·        Ontwikkeling van talent

·        Competentiegericht werken

·        Medewerkers tevredenheidsonderzoek

·        Gezondheid en veiligheid


4: Sociale maatschappelijke betrokkenheid, giving back

Ambitie: Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waar wij allen deel van uit maken door waar mogelijk op verschillende manieren iets terug te geven. Klein of groot, financieel of met kennis. Beach Hotel Noordwijk investeert in concrete activiteiten op het gebied van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. We zijn actief op de volgende gebieden:

·        Sponsoring & locatieverschaffer

·        Maatschappelijke projecten

·        MOBO foundation

·        Begeleiden en bewust maken van onze leveranciers

Een luxe-gevoel met uitzicht op zee